Το σύστημα οργάνωσης Tavinea Optima συνδιάζεται άψογα με το συρτάρι Nova Pro Scala.
Δε χρειάζεται εργαλεία για την τοποθέτηση.

Κατάλογος

Scroll to Top