Η περιβαλλοντική προσέγγιση της GRASS.

Η οικολογία είναι το νέο Normal

Τα πιο βιώσιμα προϊόντα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται πολλές φορές, μεταποιούνται και ανακυκλώνονται όσο περισσότερο γίνεται. Με γνώμονα αυτόν τον βασικό περιβαλλοντικό κανόνα, τα συστήματα κίνησης της GRASS βρίσκονται ανάμεσα στα πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, καθώς αντέχουν όσο διαρκούν και τα έπιπλα. Τα συστήματα κίνησης δεν χρειάζονται συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση αν χρησιμοποιούνται σωστά. Εκτός αυτού, η εταιρία έχει θέσει εδώ και χρόνια ως βασικό στρατηγικό της στόχο την βιωσιμότητα: Από την παραγωγή και την διανομή των εμπορευμάτων, μέχρι τη χρήση και τελικά την ανακύκλωση.

Τα συρτάρια της GRASS είναι σχεδόν 100% ανακυκλώσιμα και δεν περιέχουν υλικά βλαβερά για το περιβάλλον, ή ουσίες που περιλαμβάνονται στο REACH (ρυθμιστική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση ρυπογόνων υλικών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις). Οι λύσεις επιπλοποιίας που προσφέρει η Γερμανική εταιρία, δεν είναι απλώς στην κορυφή της παγκόσμιας ποιότητας, αλλά παράγονται και με τα πιο ανώδυνα μέσα για τον πλανήτη μας.

Προσωπική Ευθύνη

Από το τέλος του 2010, η Ομάδα GRASS έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 για τα συστήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος. Η προσωπική ευθύνη αποτελεί μέρος της ταυτότητάς της εταιρίας.

“Η βιωσιμότητα είναι υψηλή προτεραιότητα για την GRASS. Γι’ αυτόν τον λόγο προσπαθούμε να διατηρήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα όσο το δυνατόν μικρότερο.”
Helmut Kainrad, Διευθύνων Σύμβουλος της Ομάδας GRASS

Περιβαλλοντικά Βιώσιμες – Οικολογικές επιφάνειες

Η GRASS κατασκευάζει τις επιφάνειές της με υψηλή τεχνολογία και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο εδώ και πολλά χρόνια. Χρησιμοποιούνται επιστρώσεις σκόνης χωρίς διαλύτες, σε χαμηλές θερμοκρασίες (εξοικονόμηση ενέργειας) και με εργαλεία που αποδίδουν σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο. Επιπλέον, μεγάλο μέρος της σπατάλης των εργοστασίων συμβαίνει συνήθως λόγω των υλικών που πετιούνται. Στις μονάδες παραγωγής της GRASS, τα τεχνολογικά μέσα βοηθούν ώστε κάθε γραμμάριο βαφής να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, χωρίς «φύρα», εξοικονομώντας ενέργεια, πόρους και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Το ενδιαφέρον για το περιβάλλον – σε αριθμούς!

1) Πράσινη ενέργεια: Το 75% της ενεργειακής ζήτησης στο Höchst καλύπτεται από το εργοστάσιο της εταιρίας που παράγει ηλεκτρική ενέργεια.
2) Λόγω εκτενών μετρήσεων αποδοτικότητας της ενέργειας και της προσπάθειας για μείωση των ρύπων , οι εκπομπές CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) έχουν μειωθεί κατά 640 τόνους ετησίως.
3) Το 100% των αποβλήτων χάλυβα που παράγονται κατά την παραγωγή ανακυκλώνεται.
4) Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί κατά 11 εκατομμύρια κιλοβατώρες. Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια κατανάλωση περίπου 2500 νοικοκυριών.
5) 40% Λιγότερα απορρίμματα: Η ποσότητα των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων έχει μειωθεί από 1.530 τόνους σε 905 τόνους ετησίως.
6) 30 ηλεκτρικοί σταθμοί φόρτισης που προέκυψαν από τα ολοένα και περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
7) 1140 ηλιακά πάνελ στο Hohenems παράγουν 420.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, αποφεύγοντας έτσι 200 τόνους εκπομπών CO2.

Scroll to Top