Τροφοθήκη της σειράς WIRE που περιλαμβάνει :

• Τη βάση της στήλης (πλαίσιο), με ενσωματομένη ρύθμιση ύψους.
• Τους μηχανισμούς κίνησης με soft-close.
• Καλάθια (ράφια) της σειράς WIRE από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
• Εξάρτημα σύνδεσης και ρύθμισης της απόστασης των πλευρών του κουτιού.
• Εξάρτημα ρθυμίσεων της πόρτας
• Εξαρτήματα επέκτασης ύψους (προαιρετικό)

Δέχεται μέγιστο βάρος 120 kg

.

Wire
video-blue
Βίντεο
Scroll to Top